S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Madona Rosa Veľkoobchod
Sídlo : Malá Čausa 263
Sklad: Ul. Moštenická Prievidza
tel: +421 918 126 918
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Veľkoobch. cena 9,80 EUR
skladom
Veľkoobch. cena 8,68 EUR
skladom
Veľkoobch. cena 4,62 EUR
skladom

ČLÁNKY

arr3Vintage štýlVintage interiér dýcha uvoľnenosťou, hravosťou a nadčasovosťou. Typická je prírodná farebnosť...

TOVAR V AKCII

Veľkoobch. cena 4,15 EUR
skladom
Veľkoobch. cena 9,41 EUR
skladom
Veľkoobch. cena 11,96 EUR
skladom

• PODMIENKY •
Podmienky

Možnosti objednávok a nákupu tovaru

 • Telefonicky - 0421918126918
 • uprednostňujeme písomnú formu objednávok.
 • Cez internetwww.madonarosa-velkoobchod.skmadonarosa@madonarosa.

 • Nákup z rozvozového vozidla priamo na mieste vašej predajne.

  Ak máte záujem o pravidelný odber tovaru z nášho vozidla, môžete sa telefonicky dohodnúť.

 • Rozvozy tovaru robíme v mestách:

 • Partizánske,Topoľčany,Hlohovec
 • Bánovce nad Bebravou,Trenčín.Nové mesto,
 • Martin,Ružomberok ,Dolný kubín,
 • Banská Bystrica,Zvolen,Brezno,,Detva,
 • Žiar nad Hronom,Nová Baňa,Krupina,Levice
 • Nitra,Hlohovec,Nové zámky,
 • Piešťany,Nové mesto nad Váhom a iné

 • Odber v sklade po vopred  dohodnutom termíne.Maloobchodná prieskumná predajňa:

 • Prievidza Bojnická cesta 41/B od 8 hod do 20 hod
  Príďte si nabrať inšpiráciu z našej predajne

Možnosti platby:

 • osobne pri prevzatí tovaru
 • na dobierku Slovenská pošta alebo kuriér
 • z účtu na účet vopred/faktúra
 • na faktúru /14 dňová splatnosť

  • Odber od 200€   •
  kuriér zadarmo pri platbe na dobierku

  • Odber od 500€  •
  5% zľava pri platbe na dobierku

  • OSOBNÝ ODBER LIMIT •
  min. 50€ 


PRED REGISTRÁCIOU SI, PROSÍM, PODROBNE PREČÍTAJTE TIETO :




Záväzné obchodné podmienky

 

1. Registrácia kupujúceho spotrebiteľa sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom registračného systému.

Tento úkon je bezplatný, slúži na vzájomnú komunikáciu a zobrazenie cien v internetovom obchode, ktoré sú prístupné len registrovaným užívateľom po odsúhlasení administrátorom.

Zaregistrovaním dáva kupujúci súhlas k zasielaniu ponúk a oznamov v zmysle a podľa par. 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Všeobecné ustanovenie. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Záväzné obchodné podmienky vyhlásené a zverejnené predávajúcim, ktoré sú dňom nadobudnutia účinnosti pre obe strany záväzné.Ostatné neupravené vzťahy sa riadia, vo vzťahu ku spotrebiteľom, v zmysle a podľa Občianského zákonníka, zákona č. 108/2000 Z.z., zák. č. 428/2002 Z. z., zák. č. 22/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. ostatnými platnými právnymi predpismi SR.

 

3. Predmetom predaja ( zmluvy ) sú iba položky vyslovene uvedené v objednávke. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zaslanej kupujúcim. Dodávaný tovar vyhovuje normám a predpisom platným v EÚ.

4. Objednávka, cenník. Podmienkou platnosti elektronickej záväznej objednávky je vyplnenie formulára predpísanými údajmi a náležitosťami. V elektronickom katalógu sa kupujúcemu , po prihlásení pod jeho registračným číslom, zobrazujú p ceny s pridelenou zľavou. Na základe cenového zvýhodnenia sú následne ceny upravené a premietnuté do príslušného daňového dokladu. Spotrebiteľ môže objednávať po jednotlivých kusoch.

Záväzná objednávka kupujúceho nadobúda účinnosť okamihom jej doručenia predávajúcemu.

5. Cena a platba. Ponukové ceny uvedené na stránkach www.madonarosa-velkoobchod.sk sk sú platné okamihom doručenia objednávky predávajúcemu. Ceny sú flexibilné, odrážajú predajné ceny v zahraničí, dopravu, clo, náklady na dopravu a poštovné v SR, cenu práce spojenú s distribúciou, ceny telekomunikaných distribútorov a pod. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Po dodaní a zaplatení tovaru odovzdá predávajúci kupujúcemu doklady, ktoré sa vzťahujú na tovar. Kupujúci  skontroluje dodaný tovar.

6. Záručná lehota, reklamácie. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je uvedené na dodacom liste inak poskytujeme záruku 2 roky.

Odberateľ je povinný vždy pri preberaní tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená závada musí byť uvedená na prepravnom, resp. dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je potrebné uplatniť najneskôr do týždňa odo dňa doručenia tovaru a to vždy písomnou formou elektronicky alebo telefonicky. Odberateľ nemá vedľa nárokov z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku vady tovaru. Reklamovaný tovar, v záručnej lehote, musí byť dodaný predávajúcemu vrátane príslušenstva, ktoré bolo v balení . Reklamáciu predávajúci vybavuje v lehote do 30 dní. Reklamácia je obvykle vyriešená výmenou,odpisom a opravou  po dohode s kupujúcim.

7. Ochrana predávajúceho a spotrebiteľa. Údaje uvedené v registračnom liste nebudú nikdy postúpené tretím osobám. Vzhľadom k okolnostiam veci, najmä však preto, aby si niektorí spotrebitelia ( mladiství ) nezamieňali internetové obchodovanie so zábavou, spotrebiteľovi, ktorý neodstúpil od objednávky v zákonnej lehote, neprevzal doručený tovar, resp. vrátil tovar v rozpore s bodom 6. Záväzných obchodných podmienok, bude automaticky zrušený registračný kód.

8. Odstúpenie od obchodného vzťahu ( objednávky ). Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ( objednávky ) do siedmych pracovných dní. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky spotrebiteľa do siedmych pracovných dní, o čom informuje spotrebiteľa. V prípade, že spotrebiteľ zadal do registračného listu klamlivé údaje je predávajúci oprávnený odstúpiť od plnenia kedykoľvek a súčasne zrušiť registračný kód spotrebiteľa.

9. Dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru. Dodacia lehota sa spravidla pohybuje od 3 až 5 dní nakoľko ponúkaný tovar máme na sklade. Ak sa tovar v priebehu objednávky vypredá, bude o tom zákazník informovaný a objednávka bude pred odoslaním a potvrdením upravená podľa dohody.

10.

 • 1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

  Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. 

  V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

  Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.) 

  Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 • Alternatívne riešenie sporov

  Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

  http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

NzU0NGRhMW